Λειτουργία Σχολείου

Λειτουργία Σχολείου κατά το σχολικό έτος 2022-2023

Αγαπητοί γονείς,

Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για θέματα που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου μας.

Διδακτικό Ωράριο Πρωινής Λειτουργίας

07.00 – 07.15 15΄ Υποδοχή μαθητών Πρωινής Ζώνης

07.15 – 08.00 45΄ Προαιρετική Πρωινή Ζώνη

08.00 – 08.15 15΄ Υποδοχή μαθητών

Για την αποφυγή συγχρωτισμού έχει γίνει χωροθέτηση του προαυλίου ανά τμήματα στα διαλείμματα. Τις βροχερές ημέρες οι χώροι διαλειμμάτων διαφέρουν ανά τάξεις και τμήματα.

Υποδοχή -αποχώρηση μαθητών για την αποφυγή συγχρωτισμού γίνεται ως εξής.

Προσέλευση μαθητών των τάξεων: Α1΄, Α2΄, Β, Γ1,Γ2΄, Δ1, Δ2΄΄΄΄΄, 8:15 π.μ. Αποχώρηση :13:15 μ.μ. από την κεντρική είσοδο στην οδό Σουλίου.

Προσέλευση μαθητών των τάξεων: Ε1΄, Ε2΄΄, ΣΤ1΄, ΣΤ2′, 8:15 π.μ. Αποχώρηση :13.15 μ.μ. από την παράπλευρη είσοδο.

 Οι γονείς συνοδεύουν τα παιδιά τους μέχρι την κεντρική είσοδο του Σχολείου και στη συνέχεια οι μαθητές εισέρχονται χωρίς τη συνοδεία των γονιών.

Στις 8:15 πραγματοποιείται η πρωινή σύνταξη στο προαύλιο.

Η υποδοχή και αποχώρηση των μαθητών γίνεται από τους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς με βάση το παραπάνω πρόγραμμα, στην κεντρική πόρτα εισόδου του προαυλίου του σχολείου για τις τάξεις Α, Β, Γ, Δ και στην πίσω πόρτα του σχολείου για τις τάξεις Ε, ΣΤ . Σε περίπτωση καθυστερημένης προσέλευσης μαθητών, αυτοί θα γίνονται δεκτοί, μετά από σχετική αιτιολόγηση, στο πρώτο διάλειμμα. Στο χώρο του σχολείου δεν παρευρίσκεται χωρίς άδεια ουδείς άλλος εκτός των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών.

Ασφάλεια μαθητών. `Ολες οι πόρτες του σχολείου παραμένουν κλειδωμένες κατά τη διάρκεια λειτουργίας του και δεν επιτρέπεται η είσοδος ή παραμονή γονέων ή τρίτων προσώπων στους χώρους του σχολείου.

Πρόωρη αποχώρηση μαθητών. Πρόωρη αποχώρηση μαθητών δεν επιτρέπεται παρά μόνο μετά από έγκριση του δασκάλου ή της διευθύντριας του σχολείου.

Επικαιροποίηση στοιχείων επικοινωνίας. Mε την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ζητείται από τους γονείς να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους αναφέροντας πάντα και ένα τηλέφωνο για κλήση σε περίπτωση ανάγκης.

Χορήγηση φαρμάκων. H χορήγηση φαρμάκων στους μαθητές στο χώρο του σχολείου γίνεται από τον ίδιο το γονέα ή από άλλο πρόσωπο το οποίο θα υποδείξουν σχετικά, μετά από συνεννόηση με το δάσκαλο της τάξης και άδεια από τη Διευθύντρια του Σχολείου.

Χρήση μάσκας. Η χρήση μάσκας είναι προαιρετική σε όλους τους χώρους του Σχολείου, εσωτερικούς και εξωτερικούς.

Eκπαιδευτικές επισκέψεις. Oι μαθητές συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές επισκέψεις εφόσον προσκομίζονται δηλώσεις συγκατάθεσης των γονέων τους. Ο προγραμματισμός τους είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου και η οργάνωσή τους γίνεται από τον υπεύθυνο δάσκαλο της τάξης.

Σίτιση μαθητών Oλοήμερου. Το γεύμα των μαθητών παρασκευάζεται στο σπίτι από τους γονείς/κηδεμόνες τους. Τα φαγητά συσκευασμένα με το ονοματεπώνυμο του μαθητή τοποθετούνται από τους μαθητές εντός του ψυγείου της τραπεζαρίας και στη συνέχεια η τραπεζαρία παραμένει κλειδωμένη.

Φοίτηση μαθητών ολοημέρου. Η φοίτηση των μαθητών του Ολοήμερου Προγράμματος διακόπτεται όταν ο μαθητής συμπληρώσει 15 συνεχόμενες απουσίες, οι οποίες δεν δικαιολογούνται από ιατρική γνωμάτευση, όταν ο γονέας ή κηδεμόνας του ζητήσει τη διακοπή της φοίτησης με γραπτή αίτησή του ή όταν ο γονέας ή κηδεμόνας δεν επικαιροποιήσει την εγγραφή του μαθητή κατά το 2ο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου και το 1ο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου.

Απουσίες μαθητών. Η φοίτηση των μαθητών-τριών τόσο στο υποχρεωτικό όσο και στο ολοήμερο πρόγραμμα (μόνο για τους εγγεγραμμένους) είναι υποχρεωτική και καταγράφεται σε καθημερινή βάση από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης. Οι γονείς οφείλουν να καταθέτουν τα στοιχεία που τους ζητούνται για τη δικαιολόγηση των απουσιών. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας, το Σχολείο προβαίνει στις ενέργειες που προβλέπονται.

Παραχώρηση χώρου. Το σχολείο συναινεί πάντα στην παραχώρηση των χώρων του σε ώρες εκτός ωραρίου λειτουργίας του για την πραγματοποίηση επιμορφωτικών δράσεων, εκδηλώσεων ή δραστηριοτήτων από το Σύλλογο Γονέων ή άλλους τοπικούς φορείς με την προϋπόθεση ότι τηρούνται όσα προβλέπει η σχετική νομοθεσία και υπάρχει έγκριση της παραχώρησης του χώρου από την αρμόδια δημοτική αρχή.

Διακίνηση φυλλαδίων. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η διακίνηση φυλλαδίων ή ανακοινώσεων στους μαθητές του σχολείου παρά μόνο αν υπάρχει έγκριση από υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Προσφορά υλικών ή υπηρεσιών. Το σχολείο αποδέχεται δωρεάν παροχή υπηρεσιών ή υλικών εφόσον δεν παραβιάζεται η νομοθεσία.

Προβλήματα συμπεριφοράς. Το σχολείο μας ασκεί παιδαγωγικό έλεγχο για τους μαθητές που παρουσιάζουν προβλήματα συμπεριφοράς, ενημερώνει τους γονείς και ζητά τη συνδρομή και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών.

Χρήση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του Σχολείου ή στις εκπαιδευτικές επισκέψεις. Ο ανάλογος εξοπλισμός που τους διαθέτει το σχολείο στο οποίο φοιτούν, χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα και μόνο υπό την εποπτεία/επίβλεψη του εκπαιδευτικού.

Συμμετοχή μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φ.Α. απαιτείται η κατάθεση Α.Δ.Υ.Μ. από τους μαθητές της Α΄ και Δ΄ τάξης στο σχολείο μέχρι 30-9-2022 και ισχύει για 3 έτη. Μετά την 1-10-2022 οι μαθητές χωρίς έγκυρο Α. Δ. Υ. Μ. δεν μπορούν να συμμετέχουν στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Συμμετοχή μαθητών σε εγκεκριμένες έρευνες. Για τους μαθητές που συμμετέχουν σε έρευνες ή προγράμματα απαιτείται συγκατάθεση των γονέων τους.

Λειτουργία βιβλιοθήκης:

Η σχολική βιβλιοθήκη λειτουργεί καθημερινά καθώς η αίθουσά της διατίθεται για διάφορες δραστηριότητες των μαθητών/μαθητριών. Ο δανεισμός και η επιστροφή βιβλίων πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη 5η ώρα , Τετάρτη και Πέμπτη 6η ώρα.

Σύλλογος Γονέων: Η λειτουργία του Συλλόγου Γονέων πραγματοποιείται μετά το πέρας του σχολικού προγράμματος και μετά από συνεννόηση με τη Διευθύντρια του Σχολείου.

Διαχείριση ύποπτου κρούσματος: Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής/ μαθήτρια παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα οδηγείται σε ειδικό χώρο μέχρι να παραληφθεί το συντομότερο από τους γονείς του.

Επισήμανση: Αν το παιδί δε νιώθει καλά πριν έρθει στο σχολείο, οι γονείς πρέπει να ενημερώνουν τον παιδίατρο και το σχολείο. Δεν επιτρέπεται κανένας μαθητής/τρια να έρχεται στο σχολείο με συμπτώματα ίωσης. Πρέπει να τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες οδηγίες του ΕΟΔΥ που αφορούν τον COVID-19.

Ενημέρωση γονέων. Οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται μία φορά το μήνα από τους δασκάλους των τάξεων για την πρόοδο των παιδιών τους και κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο. Η ημέρα και η ώρα ενημέρωσης αναφέρεται και στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα που δίνεται στους μαθητές από το δάσκαλο/δασκάλα της τάξης.

Το σχολείο μας αποδίδει μεγάλη σημασία στη συνεργασία οικογένειας – σχολείου για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα για την πρόοδο των παιδιών μας.

Για οποιεσδήποτε αλλαγές ή σημαντικές πληροφορίες θα ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σχολείου ή με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνσή σας.

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!