Εκπαιδευτική επίσκεψη στη βιβλιοθήκη Τρικάλων

Την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017 οι μαθητές των δύο τμημάτων της Β΄ τάξης του σχολείου μας επισκέφθηκαν τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Τρικάλων προκειμένου να γνωρίσουν οι μαθητές το χώρο της δανειστικής βιβλιοθήκης και να εξοικειωθούν με τη λειτουργία της. Απώτεροι στόχοι:

  • η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας,
  • η εδραίωση φιλικής σχέσης με το βιβλίο, που συμβάλλει στην ανάπτυξη κριτικής και δημιουργικής σκέψης,
  • η δραστηριοποίηση της φαντασίας και της εφευρετικότητας,
  • η καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης και της γλωσσικής έκφρασης και γενικότερα
  • η ολόπλευρη συγκρότηση της προσωπικότητας.

Σχετικές δημοσιεύσεις