Η τσάντα στο σχολείο

Την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στο σχολείο μας η δράση “Η τσάντα στο σχολείο”, όπως αναφέρεται στην Φ7/219218/Δ1 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι επόμενες Παρασκευές που θα μείνει η τσάντα στο σχολείο είναι: 2 Φεβρουαρίου 2018, 2 Μαρτίου 2018, 20 Απριλίου 2018, 4 Μαΐου 2018 και 1 Ιουνίου 2018.

Σχετικές δημοσιεύσεις