Σεμινάρια εκπαιδευτικών

Την Τετάρτη και Πέμπτη 24 και 25 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια του Σχολικού Συμβούλου κ. Καραθάνου (για όλους τους εκπαιδευτικούς της εκπαιδευτικής περιφέρειάς του) που αφορούσαν εκπαιδευτικούς των τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄ αντίστοιχα.

Σχετικές δημοσιεύσεις