Εγγραφές μαθητών στην Α΄ τάξη

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ

 

  • Το Σχολικό έτος 2018 – 2019 οι εγγραφές των  μαθητών για την Α΄ Τάξη θα πραγματοποιηθούν από την Τετάρτη  2/5/2018 έως και την Παρασκευή 18/5/2018.
  • Οι εγγραφές των μαθητών της περιφέρειάς μας φέτος θα πραγματοποιηθούν στο 31ο Δημοτικό και μετά θα γίνει η κατανομή στα δύο σχολεία [5ο & 31ο] σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.
  • Για την εγγραφή των μαθητών απαιτούνται τα πιο κάτω:

 

1.      Αίτηση – Δήλωση [Δίνεται από το σχολείο]

2.      Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

3.      Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), [Δίνεται από το σχολείο και συμπληρώνεται & υπογράφεται από Παιδίατρο ή Ιατρό Γενικής ιατρικής].

4.      Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή[οι μαθητές εγγράφονται αποκλειστικά και μόνο στα όρια της σχολικής τους περιφέρειας].

5.      Βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο.

6.      Η Βεβαίωση παρακολούθησης από το νηπιαγωγείο διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα  με τη λήξη του διδακτικού έτους στο Δημοτικό σχολείο από το Νηπιαγωγείο.

Το Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας, σας ενημερώνουμε ότι για την εγγραφή των μαθητών στα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ. (Φ.6/498/57863/Δ1, 6-4-2016).

Οι εγγραφές των αλλοδαπών μαθητών μπορούν να γίνουν  με ληξιαρχική πράξη γέννησης.

Τα δικαιολογητικά εγγραφής των αλλοδαπών μαθητών πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα.

 

Σχετικές δημοσιεύσεις