Το σχολείο μας στο πανελλήνιο δίκτυο σχολικών βιβλιοθηκών

Με βάση την ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Φ17/72957/Δ1 που δημοσιεύτηκε στο φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης 2563 τεύχος Β΄ορίζονται οι σχολικές μονάδες που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2018- 2019.

Μέσα σε αυτές τις σχολικές μονάδες είναι και το σχολείο μας, στο οποίο από φέτος θα λειτουργεί ξεχωριστή αίθουσα για τις ανάγκες της βιβλιοθήκης.

Ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υπολογιστές των σχολικών βιβλιοθηκών:

http://www.sxolikivivliothiki.gr/

Διαδραστικά σχολικά βιβλία

Ψηφιακό σχολείο – Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

Σχετικές δημοσιεύσεις