Ανακυκλώνω στους μπλε κάδους

Την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 τα τμήματα Γ1, Δ2, Ε2, ΣΤ1 και ΣΤ2 συμμετείχαν στην εκπαιδευτική-ψυχαγωγική δράση ¨Ανακυκυκλώνω στους μπλε κάδους¨ στην κεντρική πλατεία της πόλης από 11:30 – 13:15.

Σχετικές δημοσιεύσεις