Ενημέρωση για το πρόγραμμα κολύμβησης

Την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019 στο σχολείο μας παραβρέθηκε η κυρία Χασιώτη Παρασκευή και ενημέρωσε τους μαθητές της Γ’ τάξης για το πρόγραμμα κολύμβησης το οποίο πρόκειται να εφαρμοστεί τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο.

Σκοπός της διδασκαλίας της κολύμβησης στους μαθητές και τις μαθήτριες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι η απόκτηση κολυμβητικής παιδείας/επάρκειας στοχεύοντας στην αποφυγή του πνιγμού, την εξοικείωση των παιδιών με το υδάτινο στοιχείο, την απόκτηση βιωματικής γνώσης των βασικών κανόνων ασφαλείας και υγιεινής, την ανάπτυξη της συνεργασίας και της κοινωνικότητας των μαθητών/τριών, παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους.

Αποτέλεσμα εικόνας για κολυμπι δημοτικα

Σχετικές δημοσιεύσεις