Θεματική εβδομάδα σχολικού εκφοβισμού

Στα πλαίσια της θεματικής εβδομάδας κατά του σχολικού εκφοβισμού έγιναν πολλές δράσεις στο σχολείο μας προκειμένου οι μαθητές να αντιληφθούν ότι στο χώρο του σχολείου και γενικά στη ζωή τους δεν πρέπει να έχει χώρο καμία μορφή βίας. Είμαστε αντίθετοι σε κάθε της μορφή για αυτό σχηματίσαμε τη φράση “ΟΧΙ ΒΙΑ” στο προαύλιο του σχολείου μας με τα ίδια μας τα σώματα.

Σχετικές δημοσιεύσεις