Οδηγίες για αξιολόγηση μαθητή/τριας από το ΚΕΣΥ

Επειδή υπάρχουν πολλά ερωτήματα για τα βήματα που απαιτούνται για αξιολόγηση μαθητή/τριας από το ΚΕΣΥ, περιγράφουμε συνοπτικά τη διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται στον Ν. 4547/2018 και την Υπουργική Απόφαση 211076/ΓΔ4/13-12-2018:   Βήμα 1ο: Ο γονέας / κηδεμόνας ή το σχολείο ή διαπιστώνει ότι κάποιος μαθητής εμφανίζει εκπαιδευτικές ή ψυχοκοινωνικές ανάγκες – δυσκολίες. Οι ανάγκες – δυσκολίες ενδέχεται να διαπιστώνονται και από τη διερεύνηση αναγκών που διενεργεί το ΚΕΣΥ.

Περισσότερα

“Πανελλήνιο ΔΙΚΤΥΟ για το ΘΕΑΤΡΟ στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”

Τη φετινή χρονιά το σχολείο μας συμμετείχε στο “Πανελλήνιο ΔΙΚΤΥΟ για το ΘΕΑΤΡΟ στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”. Το “ΔΙΚΤΥΟ” αυτό είναι επιστημονική ένωση για την προώθηση της έρευνας και της πράξης του θεάτρου, του εκπαιδευτικού δράματος, του θεατρικού παιχνιδιού και των άλλων παραστατικών τεχνών στην εκπαίδευση (τυπική και μη τυπική).

Περισσότερα