Οδηγίες για αξιολόγηση μαθητή/τριας από το ΚΕΣΥ

Επειδή υπάρχουν πολλά ερωτήματα για τα βήματα που απαιτούνται για αξιολόγηση μαθητή/τριας από το ΚΕΣΥ, περιγράφουμε συνοπτικά τη διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται στον Ν. 4547/2018 και την Υπουργική Απόφαση 211076/ΓΔ4/13-12-2018:   Βήμα 1ο: Ο γονέας / κηδεμόνας ή το σχολείο ή διαπιστώνει ότι κάποιος μαθητής εμφανίζει εκπαιδευτικές ή ψυχοκοινωνικές ανάγκες – δυσκολίες. Οι ανάγκες – δυσκολίες ενδέχεται να διαπιστώνονται και από τη διερεύνηση αναγκών που διενεργεί το ΚΕΣΥ.

Σχετικές δημοσιεύσεις