Ενημερωτική συνάντηση γονέων μαθητών Α΄ Δημοτικού

Την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου στον ανανεωμένο χώρο της σχολικής βιβλιοθήκης του 31ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση του Συντονιστή εκπαιδευτικού έργου κ. Καραθάνου Δημήτριου με τους γονείς της Α΄ τάξης.
Τα θέματα της ενημερωτικής συνάντησης ήταν:

  1. επικοινωνία σχολείου – οικογένειας
  2. Όρια και κανόνες στη σχέση με τα παιδιά.
  3. Καλλιέργεια κοινωνικών και γνωστικών δεξιοτήτων.
  4. Αξιοποίηση των προτερημάτων των παιδιών με σκοπό τη βελτιστοποίηση των αδυναμιών.

Σχετικές δημοσιεύσεις