Η τσάντα στο σχολείο

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

σας ενημερώνουμε πως σύμφωνα με την Υ.Α.217785/Δ118-12-2018 ΦΕΚ 6014Β/2018 και ΦΕΚ56Β/2019 “Παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο Δημοτικό Σχολείο για δύο (2) Σαββατοκύριακα το μήνα” του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα διδακτικά βιβλία των μαθητών/τριών παραμένουν στο σχολείο για τουλάχιστον δύο Σαββατοκύριακα το μήνα, την Παρασκευή, πριν από κάθε Σαββατοκύριακο που έχει αποφασιστεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, εώς τη Δευτέρα, με σκοπό να υποστηρίξει ουσιαστικά τον χρόνο δημιουργικής επαφής και επικοινωνίας γονέων-μαθητών. Επισημαίνεται, ότι η παραμονή της τσάντας στο σχολείο δεν αποτελεί μία συμβολική παρέμβαση, αλλά επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να μην ασχολούνται καθόλου με την προετοιμασία μαθημάτων κατα τη διάρκεια αυτών των ημερών. Ως εκ τούτου σε καμία περίπτωση δεν ανατίθενται εργασίες και δεν προγραμματίζονται επαναληπτικές εμπεδωτικές δοκιμασίες για τη Δευτέρα μετά το Σαββατοκύριακο υλοποίησης της δράσης. Το σχολείο μας αποφάσισε η δράση να υλοποιείται κάθε πρώτη και τρίτη Παρασκευή του μήνα, συνεπώς οι ημερομηνίες εφαρμογής της δράσης είναι οι ακόλουθες :

21/9/2019, 4/10/2019, 18/10/2019, 1/11/2019, 15/11/2019, 29/11/2019, 13/12/2019.

Σχετικές δημοσιεύσεις