Σχολικός Ψυχολόγος στο σχολείο μας.

Σας γνωστοποιούμε ότι κάθε Παρασκευή η ψυχολόγος του σχολείου μας θα δέχεται τους γονείς από τις 9:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. Για οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί της , απευθυνθείτε στο τηλέφωνο του σχολείου .(2431035384)

Περισσότερα