Οδηγός εγγραφής μαθητή σε μαθήματα στην ηλεκτρονική τάξη eclass

Από τη στιγμή που οι μαθητές αποκτούν κωδικούς στο ΠΣΔ για δική σας ευκολία και ενημέρωση δείτε εδώ έναν οδηγό εγγραφής μαθητή σε μαθήματα στην ηλεκτρονική τάξη eclass αναλυτικό και λεπτομερή.


Δείχνει βήμα βήμα στο μαθητή πως βλέπει τα μαθήματα που τον ενδιαφέρουν και πως ζητάει πρόσβαση σε ένα κλειστό μάθημα αν δεν έχει. Αρχικά η βοήθεια των γονιών θεωρείται δεδομένη.

Σχετικές δημοσιεύσεις