Πρόγραμμα σύγχρονης Εξ Αποστάσεως διδασκαλίας 31ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων

Αγαπητοί γονείς & κηδεμόνες

το Πρόγραμμα της σύγχρονης Εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης διαμορφώθηκε σύμφωνα με την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. Φ12/ΜΑ/158994/Δ1/20-11-2020: “Συμπληρωματική Πρόταση για τη διαμόρφωση του Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος και την κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της σύγχρονης Εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης” του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων κατόπιν σχετικής πρότασης του Ι.Ε.Π. (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής).

Σχετικές δημοσιεύσεις