Επιλογή 2ης Ξένης Γλώσσας για το σχολικό έτος 2021-2022

Παρακαλούνται οι γονείς των μαθητών/μαθητριών της Δ΄ τάξης να συμπληρώσουν και να υπογράψουν το συνημμένο έντυπο που αφορά την επιλογή της δεύτερης ξένης γλώσσας για το σχολικό έτος 2021-22. Οι δηλώσεις θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο mail του σχολείου μέχρι την Παρασκευή 28-5-2021. Εναλλακτικά μπορούν  να τοποθετηθούν  σε έντυπη μορφή στην τσάντα του παιδιού και να παραδοθούν στη Διευθύντρια του Σχολείου.
Για να κατεβάσετε το έντυπο πατήστε εδώ:

Σχετικές δημοσιεύσεις