ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για την εισαγωγή  στα Πρότυπα Γυμνάσια και τα μη συνδεδεμένα Πρότυπα Λύκεια της χώρας και την Πέμπτη 24 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για τα Πειραματικά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια. Για τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε από τις δύο διαδικασίες, οι γονείς και κηδεμόνες των ενδιαφερόμενων μαθητώντριών υποβάλλουν αίτηση από τις 28 Μαΐου έως τις 17 Ιουνίου 2021 στο σύνδεσμο https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-protupo-peiramatiko-skholeio, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης. Με νέα Υπουργική Απόφαση ορίζεται ότι η εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στην Α’ τάξη των Πρότυπων Γυμνασίων και μη συνδεδεμένων Πρότυπων…

Περισσότερα

Δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου στις 3 Ιουνίου

Με αφορμή τη διακήρυξη της 3ης Ιουνίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Ποδηλάτου από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (αριθμ. ψηφίσματος A/RES/72/272/2018), το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στοχεύοντας στην ανάπτυξη κουλτούρας ποδηλασίας στη μαθητική κοινότητα με χρήση του ποδηλάτου ως μέσου βιώσιμης κινητικότητας και διατήρησης/ προαγωγής της υγείας, προτρέπει τους/τις εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου δύναται: 1. Να αξιοποιήσουν για την εν λόγω ημέρα το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναπτυχθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και παρέχεται στη διαδικτυακή πλατφόρμα «e-Drive Academy»…

Περισσότερα