Δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου στις 3 Ιουνίου

Με αφορμή τη διακήρυξη της 3ης Ιουνίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Ποδηλάτου από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (αριθμ. ψηφίσματος A/RES/72/272/2018), το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στοχεύοντας στην ανάπτυξη κουλτούρας ποδηλασίας στη μαθητική κοινότητα με χρήση του ποδηλάτου ως μέσου βιώσιμης κινητικότητας και διατήρησης/ προαγωγής της υγείας, προτρέπει τους/τις εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου δύναται:

1. Να αξιοποιήσουν για την εν λόγω ημέρα το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναπτυχθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και παρέχεται στη διαδικτυακή πλατφόρμα «e-Drive Academy» με δυνατότητα σύγχρονης ή ασύγχρονης εκπαίδευσης. Απευθύνεται σε όλες τις τάξεις της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και περιλαμβάνει μαθήματα και εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς και γονείς.

2. Να αναπτύξουν πρόσφορες, κατά την κρίση τους, δράσεις με βάση τα διδακτικά τους αντικείμενα, οι οποίες θα αποτελέσουν για τους μαθητές και τις μαθήτριες το παιδαγωγικό έναυσμα για χρήση του ποδηλάτου (π.χ. εικαστικές δράσεις με θέμα το ποδήλατο ή ανάπτυξη σχετικού γραπτού λόγου)

ΕΞΕ – 65693 – 2020 – Διοργάνωση Δράσεων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου στις 3 Ιουνίου 2020 – Έκδοση 1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ- ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

http://edrive.yme.gov.gr/

Σχετικές δημοσιεύσεις