Εγκεκριμένος εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας 31ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων (2020-2021)

Επισυνάπτεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του 31ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων, ο οποίος εγκρίθηκε από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κ. Καραθάνο Δημήτρη και τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Τρικάλη Χρήστο.

Σχετικές δημοσιεύσεις