Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) με Ψυχολόγο ΠΕ23 και Κοινωνική Λειτουργό ΠΕ30 στο σχολείο μας κάθε Δευτέρα 8.15-12.25

Η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ. ) λειτουργεί στο σχολείο μας για το σχολικό έτος 2021-2022 και έχει ως σκοπό την ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών εκπαιδευτικής αξιολόγησης των μαθητών, συμβουλευτικής και υποστήριξης και η λειτουργία της στηρίζεται στις πρακτικές που επιτάσσουν η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ν. 2101/1992, Α΄ 192) και η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.  Σε συνεργασία με την Κοινωνική Λειτουργό και τη Ψυχολόγο, καθώς και την εκπαιδευτικό Ε.Α.Ε. του Τμήματος Ένταξης, στοχεύουμε στην προαγωγή της ψυχοσυναισθηματικής, κοινωνικής και γνωστικής ανάπτυξης των μαθητών…

Περισσότερα