Ο διάδρομος των μικρών τάξεων (Απρίλιος 2020)

Εθελοντική καλλιτεχνική προσφορά του αναπληρωτή καθηγητή εικαστικών Τσέγα Στέγανου στο σχολείο μας. Η τοιχογραφία δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 2020, τις ημέρες που τα σχολεία ήταν κλειστά λόγω της πανδημίας.

Σχετικές δημοσιεύσεις