Δωρεά του Συλλόγου Γονεών & Κηδεμόνων η δημιουργία επιδαπέδιας σκακιέρας στην αυλή του σχολείου μας

Το σκάκι είναι ένα άθλημα, που επί αιώνες θεωρείται ο εκφραστής του πνευματικού
αθλητισμού. Είναι άθλημα αναγνωρισμένο από την Ολυμπιακή Επιτροπή κι αναμένεται
σύντομα να ενταχθεί στο Ολυμπιακό Πρόγραμμα.
Επιστημονικά, θεωρείται πως συνεισφέρει στη μαθησιακή διαδικασία και την πνευματική
ανάπτυξη των παιδιών.
Το σκάκι είναι το άθλημα που αναπτύσσει:
Την κριτική σκέψη (ο μαθητής ασκείται στην παρατήρηση, κάνει συγκρίσεις ,
κατηγοριοποιήσεις, ιεραρχήσεις, υποθέσεις, αναλύσεις, επαληθεύσεις), τη λογικομαθηματική σκέψη, την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, τη διάρκεια συγκέντρωσης-αυτοσυγκέντρωσης-απόδοσης έργου, τη δημιουργική φαντασία, την εργασία με ερευνητικό και επιστημονικό τρόπο.

Ευχαριστούμε πολύ το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου μας για τη δωρεά των χρωμα΄των.

Σχετικές δημοσιεύσεις