ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 31ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Αγαπητοί γονείς & κηδεμόνες σας γνωστοποιούμε τον εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2021-2022.

Σχετικές δημοσιεύσεις