“Λούνα Παρκ Ανακύκλωσης” στο θεματικό πάρκο του Μύλου των Ξωτικών

Την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου η Ε τάξη του σχολείου μας με συνοδούς τις δασκάλες των τμημάτων Ελένη Ρούσσα και Φανή Πλακιά συμμετείχαν στην ψυχαγωγική-εκπαιδευτική δράση “Λούνα Παρκ Ανακύκλωσης” του Δήμου Τρικκαίων σε συνεργασία με το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων καθώς επίσης και την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε που πραγματοποιήθηκε στο Θεματικό Πάρκο του Μύλου των Ξωτικών. Σκοπός της δράσης είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με την ιδέα της Ανακύκλωσης μέσα από το παιχνίδι, να εκπαιδευτούν για το ποια υλικά ανακυκλώνονται και να παροτρύνουν τους μεγαλύτερους για ενεργό και συνειδητήσυμμετοχή με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής όλων.

Σχετικές δημοσιεύσεις