Εισαγωγή στο έργο του ζωγράφου M.C. Escher

Οι μαθητές της Γ τάξης με την καθοδήγηση της εικαστικού του σχολείου μας κ. Κατσάνα Ιωάννας γνωρίζουν το έργο του M.C. Escher με τρόπο ευχάριστο, αναπτύσσοντας τη δημιουργική σκέψη και γραφή τους. Οι παράδοξες εικόνες του M.C. Escher δεν είναι στατικές. Οι μέλισσες γίνονται πουλιά και τα πουλιά ψάρια καθώς οι εικόνες διαδέχονται η μία την άλλη. Τα παιδιά εμπνέονται από το έργο του μεγάλου δημιουργού, να πλάθουν δικές τους δημιουργίες με τρόπο δημιουργικό και ευχάριστο.

Σχετικές δημοσιεύσεις