Συμμετοχή στο “Πρόγραμμα Επικοινωνίας της Επιστήμης” των τάξεων Γ, Δ, Ε και ΣΤ Πέμπτη 24/2/2022

http://dnd.uth.gr/index.php Την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2022 οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί των Γ, Δ, Ε και ΣΤ τάξεων ενθουσιασμένοι παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις ομιλίες των Δρ. Φλουρή Ανδρέα, Δρ. Ντίνα Πέτρου, Δρ. Κουτεντάκη Γιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα εξαιρετικά μας παρουσιάσατε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, αυτή τη φορά επισκεπτεπτόμενοι το δικό σας χώρο στο ΤΕΦΑΑ Θεσσαλίας στα Τρίκαλα και στο μοναδικό για την Ελλάδα, Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας FAME Lab .

Περισσότερα