Σκάκι στην Α΄και Β΄τάξη

Σύμφωνα με τον Romano (2011), «η ανάπτυξη σκακιστικής κουλτούρας συμβαδίζει σχεδόν παράλληλα προς την ανάπτυξη μιας χώρας» και θα πρέπει να εισαχθεί ως μέρος του προγράμματος σπουδών στα σχολεία -όπως γίνεται ήδη σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες και τελευταία και στην Ελλάδα (Κουρκουνάκης, 1995 & ΥΠΕΠΘ, 2014).Στο παρόν σενάριο, πραγματοποιείται ένα είδος πειραματισμού – παιχνιδιού με ενεργητική συμμετοχή, μια και το σκάκι είναι διαδραστικό εργαλείο. Αυτό το στοιχείο σε συνδυασμό με την κατάλληλη οργάνωση της τάξης σε μικρές ομάδες, προσφέρει ένα πολύ καλό περιβάλλον για την ανάπτυξη μιας ισχυρής αλληλεπίδρασης, που μπορεί να…

Περισσότερα

Νοεροί υπολογισμοί

Η σημαντικότητα των νοερών και των εκτιμητικών υπολογισμών Τα παιδιά αλλά κυρίως οι ενήλικες έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά με ποικίλους υπολογισμούς. Οι υπολογισμοί είναι ακριβείς ή προσεγγιστικοί (κατ’ εκτίμηση). Διάφοροι ερευνητές τονίζουν πως οι νοεροί και οι εκτιμητικοί υπολογισμοί είναι σημαντικές διαδικασίες τόσο για τα παιδιά όσο και για τους ενήλικες. Οι νοεροί υπολογισμοί βοηθούν τα παιδιά να αντιληφθούν τη δομή και την έννοια του αριθμού καθώς και να ανακαλύψουν στρατηγικές για την επίλυση προβλημάτων. Τα παιδιά από μικρή ηλικία αναπτύσσουν στρατηγικές που τους βοηθούν να κατανοούν, να καταλήγουν σε συμπεράσματα,…

Περισσότερα