Πραγματοποιήθηκε το 1ο σεμινάριο με θέμα την συμβολή της οικογένειας στην πρόοδο του παιδιού με εισηγητή τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κ. Δημήτρη Καραθάνο

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση των γονέων στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συμβάλλουν στην πρόοδο του παιδιού τους και στο πώς να χειρίζονται πιο αποτελεσματικά τα προβλήματα που ανακύπτουν και να έχουν παιδιά πιο ευτυχισμένα και ικανά !

Σχετικές δημοσιεύσεις