Ενδοσχολική επιμόρφωση με θέμα “Διαφορετικότητα” από την κα Νταϊλιάνη Κωνσταντίνα του Κέντρου Κοινωνικής Παρέμβασης Τρικάλων

Ευχαριστούμε πολύ την κα Νταϊλιάνη Κωνσταντίνα για την εξαιρετική παρουσίαση με θέμα τη Διαφορετικότητα .

Σχετικές δημοσιεύσεις