Ενδοσχολική επιμόρφωση με τον κ. Μπούγλα Βασίλη, μέλος ΕΔΙΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με θέμα: “Η εξέλιξη του Διαδικτύου και η Συμβολή του στην Εκπαίδευση. Κίνδυνοι από κακόβουλο λογισμικό”

Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Μπούγλα Βασίλη για την ενδια΄φερουσα παρουσίαση με θέμα :”Η εξέλιξη του Διαδικτύου και η Συμβολή του στην Εκπαίδευση. Κίνδυνοι από κακόβουλο λογισμικό”.

Σχετικές δημοσιεύσεις