Καλοκαιρινές δημιουργίες των μαθητών, μαθητριών του τμήματος Δ2

Οι καλοκαιρινές δημιουργίες των μαθητών και των μαθητριών του Δ2 τμήματος με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού του τμήματος κ. Γρηγόρη Κουκούση !

Σχετικές δημοσιεύσεις