Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας 31ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων “Κώστας Βάρναλης”

Στην Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της σχολικής μας μονάδας, του 31ου Δημοτικού Σχολείου “Κώστας Βάρναλης” , περιγράφονται τα θετικά αποτελέσματα της οργανωμένης και επιτυχημένης προσπάθειας των εκπαιδευτικών του σχολείου, σύμφωνα με τον Συλλογικό Προγραμματισμό και τα Σχέδια Δράσης που υλοποίησαν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου το σχολικό έτος 2021-2022 και αξιολογήθηκαν από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κ. Δημήτρη Καραθάνο.

Περισσότερα