Ενδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών 31ου και 5ου Δημοτικού Σχολείου με θέμα “Πρόληψη και Προαγωγή της Ψυχοκοινωνικής Υγείας στο Σχολείο”

Την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του 31ου Δημοτικού Σχολείου με συμμετοχή των εκπαιδευτικών του 5ου Δημοτικού Σχολείου από την κ. Κωνσταντίνα Νταϊλιάνη, επιστημονικό στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ν. Τρικάλων με θέμα “Πρόληψη και Προαγωγή της Ψυχοκοινωνικής Υγείας στο Σχολείο” στο 31ο Δημοτικό Σχολείο.

Σχετικές δημοσιεύσεις