Ενδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών 31ου και 5ου Δημοτικού Σχολείου με θέμα : “Διδακτική της Γλώσσας στο Σχολείο”

Στις 6 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του 31ου και του 5ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας, κ. Δημήτρη Καραθάνο με θέμα “Η Διδακτική της Γλώσσας στο Σχολείο”, στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων.

Σχετικές δημοσιεύσεις