Επιμορφωτική συνάντηση με θέμα “Συνεργασία και σχέσεις κάθε σχολικής μονάδας με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ” από τους Συντονιστές εκπαιδευτικού έργου του ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας κ.Βασίλη Κωτούλα και κ. Δημήτρη Καραθάνο

«Συνεργασία» είναι η συνθήκη που πρέπει να χαρακτηρίζει τις σχέσεις κάθε σχολικής μονάδας με τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/τριών της.

Αυτή αναδεικνύεται τόσο από τα νομοθετήματα όσο και από συμπεριφορές που δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμες. Αυτό ήταν το συμπέρασμα των εισηγήσεων που παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης 20 Δεκεμβρίου 2022 στην αίθουσα τελετών του 2ου Γυμνασίου & Λυκείου Τρικάλων.

Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων. Ξεκίνησε με χαιρετισμούς του Δ/ντή Π/θμιας Εκπ/σης κ. Χρήστου Τρικάλη και του Δ/ντή Δ/θμιας Εκπ/σης κ. Αλέξανδρου Γ. Καπανιάρη και στη συνέχεια ακολούθησαν τρεις εισηγήσεις.

Η πρώτη πραγματοποιήθηκε από τον Οργανωτικό Συντονιστή του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας κ. Βασίλειο Κωτούλα και το θέμα της ήταν: «Η συνεργασία σχολείου – οικογένειας όπως περιγράφεται στα σύγχρονα νομοθετήματα. Αναφέρθηκαν ευρήματα μελετών που δείχνουν πως η ύπαρξη συνεργασίας γονέων – σχολείου οδηγεί σε βελτιωμένες επιδόσεις, συστηματική φοίτηση και εξάντληση των σπουδών.

Τονίστηκε πως η συνεργασία ως συνθήκη προτείνεται με έμφαση στα νομοθετήματα καθώς ο σύγχρονος νόμος 4823/2021 αναφέρει τη λέξη συνεργασία περισσότερες από εκατό φορές. Η δεύτερη εισήγηση πραγματοποιήθηκε από την εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 κα Σοφία Μπαμπούρη που αναφέρθηκε στη νομοθεσία που εστιάζει στο Νομοθετικό πλαίσιο συγκρότησης και λειτουργίας Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων. Ονομάστηκαν τα νομοθετήματα που είναι σε ισχύ και αναφέρθηκαν οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται.

Η τελευταία εισήγηση πραγματοποιήθηκε από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κ.  Δημήτριο Καραθάνο και το θέμα της ήταν η Παιδαγωγική διάσταση της συνεργασίας σχολείου – οικογένειας. Στην εισήγηση αυτή αναδείχθηκαν τα χαρακτηριστικά του σεβασμού, της αποδοχής και της συνεργασίας στη σχέση αυτή.

Προτάθηκαν συγκεκριμένες ενέργειες όπως η πραγματοποίηση κοινών εκδηλώσεων καθώς και η χρήση χώρων της σχολικής μονάδας όπως η βιβλιοθήκη της ή η αίθουσα εκδηλώσεων που θα βοηθήσουν στην πραγματοποίηση ενεργειών που θα φέρουν θετικά αποτελέσματα σε όλη την κοινότητα. 

Ακολούθησε συζήτηση στην οποία πήραν τον λόγο γονείς αλλά και εκπαιδευτικοί καταθέτοντας ερωτήματα και τοποθετήσεις. Τονίστηκε πως το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει προστατευτικά για τα παιδιά και να τα προασπίσει από πλαίσια που θα μπορούσαν να τα βλάψουν. Οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται δίπλα στα παιδιά, επικοινωνούν μαζί τους και τα καθοδηγούν σε ασφαλείς δρόμους.

Αναφέρθηκε επίσης η ατζέντα των ενεργειών που προγραμματίζονται από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις οποίες περιλαμβάνονται κωδικοποίηση ενεργειών για να αντιμετωπιστούν κίνδυνοι καθώς επίσης και ανάπτυξη περαιτέρω ενεργειών στην κατεύθυνση της καλλιέργειας επικοινωνίας και συνεργασίας με τους γονείς των μαθητών/τριών. Σχετικές ανακοινώσεις θα πραγματοποιούνται στις ιστοσελίδες των Δ/νσεων Εκπ/σης καθώς και στα Μ.Μ.Ε..

Η συνεργασία που χαρακτηρίζει τις ενέργειες των δομών εκπαίδευσης διαμορφώνει ποιοτικά αποτελέσματα. (pylinews.gr)

Ο Οργανωτικός Συντονιστής Εκπαιδευτικού Εργού του ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας κ. Βασίλης Κωτούλας (20-12-2022 5:30-8:30 μ.μ. ) στην Αίθουσα τελετών του 2ου Γυμνασίου Τρικάλων στη συνάντηση μελών των Δ.Σ. των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων και Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων με θέμα τις σχέσεις σχολείου και Συλλόγου Διδασκόντων.

Σχετικές δημοσιεύσεις