Εγγραφές μαθητών/μαθητριών στην Α΄τάξη για το σχολικό έτος 2023-2024

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές στην Α τάξη ( στην Α τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα εγγραφούν υποχρεωτικά παιδιά που γεννήθηκαν από 1-1-2017 μέχρι και 31-12-2017 ) για το σχολικό έτος 2023-2024, σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία ανα΄μεσα στο δύο σχολεία, πραγματοποιούνται εναλλάξ κάθε χρόνο. Τη φετινή χρονιά τις εγγραφές της Α τάξης αναλαμβάνει το όμορο , 5ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων “Διονύσιος Σολωμός”, από 1 Μαρτίου έως και 20 Μαρτίου 2023. Η Αίτηση εγγραφής είναι κοινή και για τα δύο σχολεία. Την Αίτηση μπορείτε να τη βρείτε παρακάτω και να την καταθέσετε συμπληρωμένη στο 5ο Δημοτικό Σχολείο “Διονύσιος Σολωμός”. Όταν υπάρχουν αδέρφια στα δύο σχολεία , η εγγραφή του παιδιού σας στην Α τάξη διαβιβάζεται στο σχολείο όπου φοιτά το μεγαλύτερο παιδί σας. Μετά τη λήξη της προθεσμίας εγγραφών στις 20 Μαρτίου, ακολουθεί η κατανομή των μαθητών της Α τάξης στα δύο σχολεία και ανακοινώνεται τηλεφωνικά σε όλους τους γονείς το σχολείο φοίτησης.

Η διαδικασία εγγραφής περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:

ΒΗΜΑ 1ο:

ΒΗΜΑ 2ο : Δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α τάξη:

  1. Πιστοποιητικό Γέννησης. (Για το πιστοποιητικό γέννησης δεν χρειάζεται να κάνουν καμία ενέργεια οι γονείς. Φροντίζει για την (αυτεπάγγελτη) έκδοσή του ο Δ/ντης/η Δ/ντρια του Σχολείου μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ).
  2. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή. Αυτό μπορεί να είναι πχ. λογαριασμός ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΔΕΥΑΚ, τηλεφωνίας, κλπ) που να αναφέρει τη διεύθυνση κατοικίας ή συμβόλαιο ενοικίασης κατοικίας ή βεβαίωση Ε1 από το TAXISnet που να προκύπτει η διεύθυνση της κύριας κατοικίας.
  3. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. (Φωτοτυπία των σελίδων εμβολιασμού του μαθητή ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Οι γονείς που για οποιουσδήποτε λόγους, δεν επιθυμούν τον εμβολιασμό των παιδιών τους, οφείλουν να προσκομίζουν βεβαίωση ιατρικής αντένδειξης από : α) Περιφερειακά Γενικά Νοσοκομεία β) Δ/νσεις Υγιεινής της οικείας Νομαρχίας γ) Ιατροκοινωνικά Κέντρα δ) Ασφαλιστικούς φορείς και ε) Ιδιώτες ιατρούς.
  4. Προσκόμιση συμπληρωμένου Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ). (Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή είναι παιδίατροι (κυρίως) αλλά και γενικοί ιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι).
  5. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.
  6. Αίτηση φοίτησης στο ολοήμερο (αν επιθυμεί).
  7. Πρόσθετα δικαιολογητικά κατά περίπτωση: α) Εάν το παιδί πάσχει από χρόνια ασθένεια, σχετική ιατρική γνωμάτευση β) Σε περίπτωση μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη δημόσια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής γ) Δικαστική Απόφαση ή Ιδιωτικό Συμφωνητικό Επιμέλειας (σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης) δ) Οι αλλοδαποί μαθητές, εγγράφονται στην Πρώτη Τάξη, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, καθώς και ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ομοειδές πιστοποιητικό, επίσημα μεταφρασμένο, χωρίς να είναι απαραίτητη η πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης.

Βήμα 3ο. Παράδοση των δικαιολογητικών στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων μέχρι τις 20 Μαρτίου 2023.

Στη συνέχεια και αφού ολοκληρωθούν οι εγγραφε΄ς στην προβλεπόμενη ημερομηνία, γίνεται η κατανομή των μαθητών στα δύο σχολεία και ενημερώνονται τηλεφωνικά οι γονείς για το σχολείο φοίτησης.

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ “ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ” ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ . Τηλέφωνο επικοινωνίας 5ου Δημοτικού Σχολείου “Διονύσιος Σολωμός” : 2431028807 Τηλέφωνο επικοινωνίας 31ου Δημοτικού Σχολείου “Κώστας Βάρναλης” 2431035384.

Με εκτίμηση

Η Διευθύντρια του 31ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων “Κώστας Βάρναλης”

Ζωή Μπούσια

Σχετικές δημοσιεύσεις