Επίδοση βαθμολογίας Β΄τριμήνου – Τετάρτη 13:15-14:00

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε πως σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 2 του ΠΔ 79/2017 (Α΄ 109), σχετικά με τη βαθμολογία του Β΄ τριμήνου του σχολικού έτους 2022-23 των μαθητών των δημοτικών σχολείων, ισχύουν τα εξής:

Οι έλεγχοι προόδου Β΄ τριμήνου για τους μαθητές της Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ θα δοθούν την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 και ώρα 13: 15΄αμέσως μετά την λήξη των μαθημάτων και έως 14:00΄.
Οι υπεύθυνοι δάσκαλοι των τμημάτων θα σας περιμένουν στις αίθουσες, όπου και θα σας ενημερώσουν για την πρόοδο των μαθητών.
Οι δασκάλες της Α΄ και Β΄ τάξης θα ενημερώσουν την ίδια μέρα και ώρα τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών για την πρόοδό τους, στις αίθουσες τους τηρώντας σειρά προτεραιότητας.
Υπενθυμίζουμε πως υπάρχει πρόγραμμα συναντήσεων με τους εκπ/κούς κάθε μήνα , το οποίο σας έχει ανακοινωθεί.

Το Ολοήμερο τμήμα θα λειτουργήσει κανονικά.

Τα 7 κριτήρια αξιολόγησης των μαθητών, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που κοινοποίησε το Υπουργείο Παιδείας τον Σεπτέμβρη του 2021 στα Δημοτικά σχολεία, είναι τα εξής:
1- επίδοση του στα διάφορα μαθήματα
2- προσπάθεια που καταβάλλει
3- το ενδιαφέρον του
4- οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσει
5- η δημιουργικότητά του
6- η συνεργασία του με άλλα άτομα
7- ο σεβασμός των κανόνων λειτουργίας του σχολείου


Σχετικές δημοσιεύσεις