Ενημέρωση και διάδοση των Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Erasmus+

Την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023 στα πλαίσια της ενδοσχολικής επιμόρφωσης , ο Σύλλογος Διδασκόντων είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί από τον συνάδελφο, Διευθυντή κ. Νούλα Δημήτρη, στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Ριζαριού, σε ένα από τα πρώτα σχολεία της πόλης μας που συμμετείχαν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Socrates- Comenius και συνεχίζει την επιτυχημένη συμμετοχή του με τα ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ .

Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Νούλα Δημήτρη για την ενδιαφέρουσα ενημε΄ρωση. Μας έφερε σε επαφή, μέσα από τη δική του πολύτιμη εμπειρία χρόνων, με τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα , τη συγκριτική παρουσίασή τους, τις ωραίες αναμνήσεις που μοιράστηκε μαζί μας από τα σχολεία στις χώρες που επισκέφθηκαν, τα θετικά αποτελέσματα της συμμετοχής ενός σχολείου με τα ευρωπαϊκά προγράμματα erasmus+, το δίκτυο σχέσεων που αναπτύσσεται με τους συναδέλφους από το εξωτερικό, τη δυνατότητα των μαθητών να έρθουν σε επαφή με μαθητές σε όλη την Ευρώπη και να αλληλεπιδράσουν μέσα από κοινε΄ς δράσεις και ερευνητικά προγράμματα, την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Τι είναι το Erasmus+;

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ που σκοπό έχει τη στήριξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα 2021-2027 δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική ένταξη, στην πράσινη και στην ψηφιακή μετάβαση, καθώς και στην προώθηση της συμμετοχής των νέων στον δημοκρατικό βίο.Μέσω του προγράμματος, εργαζόμενοι εκπαιδευτικοί αλλά και μαθητές δουλεύουν από κοινού με τα σχολεία των υπολοίπων χωρών που εντάσσονται στο ίδιο πρόγραμμα, ενώ έχουν την ευκαιρία να μετακινηθούν για μικρό χρονικό διάστημα στις χώρες αυτές στο πλαίσιο της συνεργασίας τους.Οι επιχορηγήσεις της ΕΕ καταβάλλονται σε έναν συντονιστικό οργανισμό (το σχολείο ή τον συντονιστή κοινοπραξίας) προκειμένου να καλυφθούν αφενός τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής στο εξωτερικό, και αφετέρου η κάλυψη του κόστους της οργάνωσης από πλευράς συμμετεχόντων οργανισμών.

Σχετικές δημοσιεύσεις