Πρόγραμμα eTwinning

Κατά τη φετινή σχολική χρονιά, στα πλαίσια του μαθήματος των Αγγλικών οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης του σχολείου μας με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού Αγγλικής Γλώσσας, κας Αναγνωστοπούλου Γεωργίας, συμμετέχουν σε πρόγραμμα eTwinning με τίτλο ‘Tweenager life in a day’ σε συνεργασία με σχολεία της Γαλλίας, Φινλανδίας, Ιταλίας, Λιθουανίας, Τουρκίας,  Ισπανίας και Αλβανίας.  Θέμα του προγράμματος η καθημερινότητα των παιδιών κατά την εφηβεία. Με διάφορα διαδικτυακά παιχνίδια, κουίζ, ερωτηματολόγια, ηλεκτρονικούς πίνακες και εβδομαδιαία συνάντηση σε chatting rooms στην ασφάλεια της πλατφόρμας του eTwinning μεταξύ των μαθητών, τα παιδιά συστήνονται, ανταλλάσσουν…

Περισσότερα