Βάψιμο όλων των αιθουσών του σχολείου μας (Μάρτιος & Απρίλιος 2021)

Όλες οι αίθουσες του σχολείου βάφτηκαν καθώς και οι κουρτίνες πλύθηκαν και φρεσκαρίστηκαν κατά τη διάρκεια του lockdown, το δίμηνο Μάρτιος-Απρίλιος 2021, πριν ξεκινήσουν δια ζώσης τα μαθήματα και ήταν όλα έτοιμα να υποδεχθούν τα παιδιά σε ένα ασφαλές και ανακαινισμένο περιβάλλον, μετά τις διακοπές του Πάσχα. Η τοποθέτηση των ταμπελών με την προσωνυμία του 31ου Δημ. Σχολείου “ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ”

Περισσότερα

Ο διάδρομος των μικρών τάξεων (Απρίλιος 2020)

Εθελοντική καλλιτεχνική προσφορά του αναπληρωτή καθηγητή εικαστικών Τσέγα Στέγανου στο σχολείο μας. Η τοιχογραφία δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 2020, τις ημέρες που τα σχολεία ήταν κλειστά λόγω της πανδημίας.

Περισσότερα

Η Αίθουσα της Σχολικής Βιβλιοθήκης (2018-2019)

Η Σχολική Βιβλιοθήκη, ενταγμένη στο Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών (2018), εγκαινιάστηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2019 και ουσιαστικά λειτούργησε μόνο για δύο μόνο μήνες, από τον Ιανουάριο έως τον Φεβρουάριο του 2020, λόγω της πανδημίας που ανάγκασε να κλείσουν τα σχολεία και στη συνέχεια παραχωρήθηκε (μαζί με την Αίθουσα του Τμήματος Ένταξης, το Γραφείο των Εκπαιδευτικών και την Αίθουσα Φυσικών) για Αίθουσα Διδασκαλίας από τον Σεπτέμβριο του 2020 μέχρι τον Απρίλιο του 2021 στους μαθητές της Ε΄και ΣΤ΄τάξης του 5ου Δ.Σχ. Τρικάλων λόγω των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης που διήρκεσαν συνολικά οκτώ μήνες.…

Περισσότερα

Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) με Ψυχολόγο ΠΕ23 και Κοινωνική Λειτουργό ΠΕ30 στο σχολείο μας κάθε Δευτέρα 8.15-12.25

Η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ. ) λειτουργεί στο σχολείο μας για το σχολικό έτος 2021-2022 και έχει ως σκοπό την ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών εκπαιδευτικής αξιολόγησης των μαθητών, συμβουλευτικής και υποστήριξης και η λειτουργία της στηρίζεται στις πρακτικές που επιτάσσουν η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ν. 2101/1992, Α΄ 192) και η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.  Σε συνεργασία με την Κοινωνική Λειτουργό και τη Ψυχολόγο, καθώς και την εκπαιδευτικό Ε.Α.Ε. του Τμήματος Ένταξης, στοχεύουμε στην προαγωγή της ψυχοσυναισθηματικής, κοινωνικής και γνωστικής ανάπτυξης των μαθητών…

Περισσότερα

«Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», Νόμος 4823/3-8- 2021 (ΦΕΚ 136 τ. Α΄)

Τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) πουιδρύθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4547/2018 (Α’ 102) μετονομάζονται σεΚέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. διενεργούν ατομικές αξιολογήσεις και εκδίδουν αξιολογικέςεκθέσεις στις εξής περιπτώσεις:α) Ύστερα από αίτημα των γονέων ή κηδεμόνων προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., με τηνεπιφύλαξη της παρ. 9 του άρθρου 17. Στην περίπτωση αυτή, το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.συνεργάζεται με τη σχολική μονάδα.β) Ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της Ε.Δ.Υ. ή, εάν δεν υφίσταται, τουσυλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας.γ) Όταν διαπιστώνεται σχετική ανάγκη από τις δράσεις διερεύνησης εκπαιδευτικώνκαι ψυχοκοινωνικών…

Περισσότερα

Αγιασμός Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 για την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2021-2022

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου, στις 9.00, θα τελεστεί ο καθιερωμένος Αγιασμός για την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2021 – 2022 σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κατά την έναρξη των μαθημάτων, τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021, και λόγω των αναγκαίων μέτρων πρόληψης διασποράς του ιού COVID-19 o Αγιασμός θα πραγματοποιηθεί στον αύλειο χώρο του σχολείου, με εκπροσώπους εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών . Οι γονείς των μαθητών/μαθητριών θα παραμείνουν εκτός του σχολικού χώρου. Η παραμονή των μαθητών στο σχολείο θα περιλαμβάνει οδηγίες για θέματα που αφορούν στα μέτρα πρόληψης της διασποράς του ιού,…

Περισσότερα