Ωράριο λειτουργίας

ΩΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

07.00 – 07.15 15΄ Υποδοχή μαθητών πρωινής ζώνης
07.15 – 08:00 45΄ Προαιρετική πρωινή ζώνη
08:00 – 08:15 15΄ Υποδοχή μαθητών
08:15 – 09:40 85΄ 1η διδακτική περίοδος (1η διδακτική ώρα 45΄-2η διδακτική ώρα 40΄)
09:40 – 10:00 20΄ διάλειμμα
10:00 – 11:30 90΄ 2η διδακτική περίοδος (3η διδακτική ώρα 45΄-4η διδακτική ώρα 45΄)
11:30 – 11:45 15΄ διάλειμμα
11:45- 12:25 40΄ 5η διδακτική ώρα
12:25- 12:35 10΄ διάλειμμα
12:35 -13:15 40΄ 6η διδακτική ώρα (Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)
13:15 – 13:20 Διάλειμμα – Αποχώρηση μαθητών του υποχρεωτικού προγράμματος
13:20 – 14:00 40΄ 1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος – Σίτιση – Χαλάρωση
14:00 – 14:15 15΄ Διάλειμμα
14:15 – 15:00 45΄ 2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος Μελέτη – Προετοιμασία
15:00 Αποχώρηση μαθητών του ολοήμερου προγράμματος