Eπίδοση της βαθμολογίας του Γ’ τριμήνου, καθώς και των τίτλων προόδου ή των τίτλων σπουδών

Σας ενημερώνουμε ότι η επίδοση της βαθμολογίας Γ’ Τριμήνου, καθώς και των τίτλων προόδου και τίτλων σπουδών των μαθητών/τριών στους γονείς & κηδεμόνες θα γίνει είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο στην τσάντα κάθε μαθητή-τριας αύριο την ημέρα λήξης των μαθημάτων του σχολικού έτους 2020-2021, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία των γονιών & κηδεμόνων στη σχολική μονάδα.

            Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών-τριών  της Α’ και Β’ τάξης, μπορούν να ενημερωθούν τηλεφωνικά από τους εκπαιδευτικούς των τάξεων!

             Για τους μαθητές-τριες που απουσιάζουν από το Σχολείο, η βαθμολογία του Γ’ Τριμήνου, καθώς και οι τίτλοι προόδου και σπουδών , θα δοθούν στους γονείς  την τελευταία ημέρα (Παρασκευή 25 Ιουνίου),είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε δια ζώσης από το χώρο του Σχολείου, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή του συγχρωτισμού.

Η Διευθύντρια του Σχολείου

Ζωή Μπούσια

Χαρά μας να συγκεντρώνουμε είδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα για “Το Χαμόγελο του Παιδιού”!

Τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης που συγκεντρώσαμε για το “Χαμόγελο του Παιδιού” . Τα στείλαμε στο “Κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας Θεσσαλίας” στη Λάρισα , σύμφωνα με τον κατάλογο διάθεσης των ειδών πρώτης ανάγκης που μας πρότεινε το Χαμόγελο του Παιδιού . Ευχαριστούμε πολύ όλα τα παιδιά για τη συγκινητική συμμετοχή τους καθώς και τη μεταφορική εταιρεία “ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ(Μιχαλίτση Μαρία Χ.) για τη δωρεάν μεταφορά στη Λάρισα!

Πρόσκληση Γονέων & Κηδεμόνων, μαθητών της ΣΤ΄ Τάξης, σε ενημερωτική διαδικτυακή συνάντηση την Τρίτη 22/6/2021 με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κ. Καραθάνο Δημήτρη

«Ομαλή μετάβαση από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο.

Σκέψεις-Προβληματισμοί- Ανησυχίες»

ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο

https://minedu-primary.webex.com/meet/dimkarath

Στη συνάντηση θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

  • Η μετάβαση από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο
  • Η μετάβαση από την Παιδική ηλικία στην Εφηβεία
  • Το προφίλ των Εφήβων
  • Πώς θα κερδίσω τον Έφηβο;
  • Η διαχείριση της επιτυχίας/αποτυχίας

Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών: α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης
συνεκπαίδευσης, β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την
έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2021-2022

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για την εισαγωγή  στα Πρότυπα Γυμνάσια και τα μη συνδεδεμένα Πρότυπα Λύκεια της χώρας και την Πέμπτη 24 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για τα Πειραματικά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια.

Για τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε από τις δύο διαδικασίες, οι γονείς και κηδεμόνες των ενδιαφερόμενων μαθητώντριών υποβάλλουν αίτηση από τις 28 Μαΐου έως τις 17 Ιουνίου 2021 στο σύνδεσμο https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-protupo-peiramatiko-skholeio, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης.

Με νέα Υπουργική Απόφαση ορίζεται ότι η εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στην Α’ τάξη των Πρότυπων Γυμνασίων και μη συνδεδεμένων Πρότυπων Λυκείων για το σχολικό έτος 2021-2022 πραγματοποιείται με τεστ δεξιοτήτων ερωτήσεων κλειστού τύπου-πολλαπλής επιλογής σε

α) κατανόηση κειμένων Ελληνικής Γλώσσας και

 β) Μαθηματικά.

Οι υποψήφιοι/ες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη δοκιμασία, καθώς αντικείμενό της είναι γνώσεις που έχουν αφομοιώσει από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο, αντίστοιχα. Η διάρκεια των εξετάσεων θα είναι δυόμιση ώρες για το Γυμνάσιο και τρεις ώρες για το Λύκειο και θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις των Πρότυπων Γυμνασίων και Λυκείων, σε όμορα σχολεία ή άλλους κατάλληλους χώρους, που ορίζονται ως εξεταστικά κέντρα. Οι χώροι διεξαγωγής των εξετάσεων ανά Πρότυπο Γυμνάσιο και Λύκειο καθώς και η κατανομή των υποψηφίων, ανά εξεταστικό κέντρο, ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του εκάστοτε Πρότυπου Σχολείου. Τα εξεταστικά κέντρα θα οριστούν και θα κοινοποιηθούν από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Οι εξετάσεις για τα Πρότυπα θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021, ενώ οι γονείς και κηδεμόνες των υποψηφίων θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.grαπό τις 28 Μαΐου έως τις 17 Ιουνίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να καταθέσουν αίτηση για εισαγωγή σε ένα Πρότυπο και ένα Πειραματικό Γυμνάσιο ή σε ένα Πρότυπο και ένα Πειραματικό Λύκειο, ταυτόχρονα, ενώ σε περίπτωση επιτυχίας και στους δύο τύπους σχολείου υποχρεούται ο κηδεμόνας να δηλώσει την τελική επιλογή της σχολικής μονάδας που θα εγγραφεί ο/η μαθητής/τρια, το αργότερο έως τρεις εργάσιμες ημέρες μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να προσκομίσουν αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο καθώς και το αποδεικτικό υποβολής της αίτησής τους την ημέρα της εξέτασης, προσερχόμενοι στο εξεταστικό κέντρο μια ώρα πριν την έναρξη του τεστ.

Αναφορικά με την εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές ανάγκες απαιτείται γνωμάτευση ΚΕΣΥ, ενώ ο χρόνος εξέτασής τους θα είναι επαυξημένος κατά 45 λεπτά.

Ως προς την πλήρωση τυχόν κενών θέσεων στις Β’ και Γ΄ τάξεις των Πρότυπων Γυμνασίων και Λυκείων, για το σχολικό έτος 2021-2022 πραγματοποιούνται εξετάσεις τις πρώτες ημέρες έναρξης του νέου σχολικού έτους.

Για την εισαγωγή μαθητών στα Πειραματικά Σχολεία, η Υπουργική Απόφαση ορίζει ότι η κλήρωση για τις εισαγωγικές τάξεις των Πειραματικών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021.

Οι γονείς και οι κηδεμόνες των ενδιαφερομένων για το σχολικό έτος 2021-2022 δύνανται να καταθέσουν αίτηση για εισαγωγή σε ένα μόνο Πειραματικό Σχολείο, και οι αιτήσεις θα υποβληθούν μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) από τις 28 Μαΐου έως τις 17 Ιουνίου 2021. Η κλήρωση διενεργείται ηλεκτρονικά από τριμελή Επιτροπή.

Ως προς την πλήρωση κενών θέσεων τόσο στις εισαγωγικές τάξεις όσο και στις λοιπές τάξεις των Πειραματικών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων, αυτές καλύπτονται με κλήρωση η οποία διενεργείται στην οικεία σχολική μονάδα τις πρώτες ημέρες έναρξης του σχολικού έτους.

Σημειώνεται ότι οι μαθητές/τριες που φοιτούν σε σχολείο που χαρακτηρίστηκε ως Πρότυπο ή Πειραματικό εξακολουθούν να φοιτούν σε αυτό, εφόσον το επιθυμούν, μέχρι να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους στην οικεία βαθμίδα.

Δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου στις 3 Ιουνίου

Με αφορμή τη διακήρυξη της 3ης Ιουνίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Ποδηλάτου από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (αριθμ. ψηφίσματος A/RES/72/272/2018), το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στοχεύοντας στην ανάπτυξη κουλτούρας ποδηλασίας στη μαθητική κοινότητα με χρήση του ποδηλάτου ως μέσου βιώσιμης κινητικότητας και διατήρησης/ προαγωγής της υγείας, προτρέπει τους/τις εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου δύναται:

1. Να αξιοποιήσουν για την εν λόγω ημέρα το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναπτυχθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και παρέχεται στη διαδικτυακή πλατφόρμα «e-Drive Academy» με δυνατότητα σύγχρονης ή ασύγχρονης εκπαίδευσης. Απευθύνεται σε όλες τις τάξεις της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και περιλαμβάνει μαθήματα και εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς και γονείς.

2. Να αναπτύξουν πρόσφορες, κατά την κρίση τους, δράσεις με βάση τα διδακτικά τους αντικείμενα, οι οποίες θα αποτελέσουν για τους μαθητές και τις μαθήτριες το παιδαγωγικό έναυσμα για χρήση του ποδηλάτου (π.χ. εικαστικές δράσεις με θέμα το ποδήλατο ή ανάπτυξη σχετικού γραπτού λόγου)

ΕΞΕ – 65693 – 2020 – Διοργάνωση Δράσεων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου στις 3 Ιουνίου 2020 – Έκδοση 1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ- ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

http://edrive.yme.gov.gr/

Επιλογή 2ης Ξένης Γλώσσας για το σχολικό έτος 2021-2022

Παρακαλούνται οι γονείς των μαθητών/μαθητριών της Δ΄ τάξης να συμπληρώσουν και να υπογράψουν το συνημμένο έντυπο που αφορά την επιλογή της δεύτερης ξένης γλώσσας για το σχολικό έτος 2021-22. Οι δηλώσεις θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο mail του σχολείου μέχρι την Παρασκευή 28-5-2021. Εναλλακτικά μπορούν  να τοποθετηθούν  σε έντυπη μορφή στην τσάντα του παιδιού και να παραδοθούν στη Διευθύντρια του Σχολείου.
Για να κατεβάσετε το έντυπο πατήστε εδώ: