Προτινόμενο εκπαιδευτικό υλικό- Γεωγραφία- Φυσική(Πειράματα)- Ζωγραφική-Εκπαιδευτικά παιχνίδια(μικρές τάξεις)-Παιχνίδια λογικής

https://online.seterra.com/el http://www.tuxpaint.org/ https://phet.colorado.edu/el/ https://www.gcompris.net/index-el.html https://www.plastelina.net/game4.html

Περισσότερα