Το σχολείο μας στο πανελλήνιο δίκτυο σχολικών βιβλιοθηκών

Με βάση την ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Φ17/72957/Δ1 που δημοσιεύτηκε στο φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης 2563 τεύχος Β΄ορίζονται οι σχολικές μονάδες που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2018- 2019. Μέσα σε αυτές τις σχολικές μονάδες είναι και το σχολείο μας, στο οποίο από φέτος θα λειτουργεί ξεχωριστή αίθουσα για τις ανάγκες της βιβλιοθήκης. Ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υπολογιστές των σχολικών βιβλιοθηκών: http://www.sxolikivivliothiki.gr/ Διαδραστικά σχολικά βιβλία Ψηφιακό σχολείο – Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

Περισσότερα

Υλοποίηση δράσης με τίτλο «Η τσάντα στο σχολείο»

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ.7/219218/13-12-2017 εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ και της 49/30-11-2017 Πράξης του ΔΣ του ΙΕΠ, ενημερώνουμε ότι η εκπαιδευτική δράση «Η τσάντα στο σχολείο» συνεχίζει να υλοποιείται και το σχολικό έτος 2018-19 στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας. Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι να συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση της σχέσης των μαθητών και των μαθητριών με το σχολείο, εντάσσοντας οργανικά τη διαδικασία της εμπέδωσης των γνώσεων μέσα στο ίδιο το σχολικό περιβάλλον. Η συγκεκριμένη δράση δύναται να συμβάλει σε μια γενικότερη επανεκτίμηση της σημασίας και του ρόλου των…

Περισσότερα