Ενημερωτική συνάντηση γονέων μαθητών Α΄ Δημοτικού

Την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου στον ανανεωμένο χώρο της σχολικής βιβλιοθήκης του 31ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση του Συντονιστή εκπαιδευτικού έργου κ. Καραθάνου Δημήτριου με τους γονείς της Α΄ τάξης. Τα θέματα της ενημερωτικής συνάντησης ήταν: επικοινωνία σχολείου – οικογένειας Όρια και κανόνες στη σχέση με τα παιδιά. Καλλιέργεια κοινωνικών και γνωστικών δεξιοτήτων. Αξιοποίηση των προτερημάτων των παιδιών με σκοπό τη βελτιστοποίηση των αδυναμιών.

Περισσότερα