Εγκεκριμένος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του σχολείου για το σχ. έτος 2022-2023

Η έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του σχολείου μας για το σχ. έτος 2022-2023 δεν συμπεριλαμβάνει τα ονόματα της Προέδρου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας καθώς και των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. καθώς οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου πραγματοποιήθηκαν μετά από την κατάθεση προς έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού στο ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας και στον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου. Τα ονόματα των νέων μελών και της Προέδρου του Συλλόγου γονέων και Κηδεμόνων αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα της ιστοσελίδας του σχολείου μας που είναι ειδικά για…

Περισσότερα