Επίδοση βαθμολογίας Β΄τριμήνου – Τετάρτη 13:15-14:00

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, Σας ενημερώνουμε πως σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 2 του ΠΔ 79/2017 (Α΄ 109), σχετικά με τη βαθμολογία του Β΄ τριμήνου του σχολικού έτους 2022-23 των μαθητών των δημοτικών σχολείων, ισχύουν τα εξής: Οι έλεγχοι προόδου Β΄ τριμήνου για τους μαθητές της Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ θα δοθούν την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 και ώρα 13: 15΄αμέσως μετά την λήξη των μαθημάτων και έως 14:00΄.Οι υπεύθυνοι δάσκαλοι των τμημάτων θα σας περιμένουν στις αίθουσες, όπου και θα σας ενημερώσουν για την…

Περισσότερα