Άτυπη μάθηση στο σκάκι στην Πρωινή Ζώνη

Η τυπική μάθηση αποτελείται ουσιαστικά από τις γνώσεις στάσεις και δεξιότητες που θα πάρει ένα άτομο μέσα από τα βιβλία  και την τυπική διαδικασία εκπαίδευσης.  Είναι το είδος της μόρφωσης που θα αποκτήσει κάποιος σε όλα τα στάδια και σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η άτυπη μάθηση απαρτίζεται από όλες οι δεξιότητες που  θα καλλιεργήσει ένα άτομο κατά την διάρκεια της ζωής του και προκύπτει μέσα από την αλληλεπίδραση του με τους γύρω του. Η άτυπη μάθηση προωθεί την ανάπτυξη των προσωπικών  και κοινωνικών δεξιοτήτων του ατόμου, καλλιεργεί τα ταλέντα και τις…

Περισσότερα