Πάρκο της Κυκλοφοριακής Αγωγής

Την Τετάρτη 6 μαρτίου 2024 Οι μαθητές/μαθήτριες της Α’ τάξης (Α1 και Α2) επισκέφθηκαν το “Πάρκο της Κυκλοφοριακής Αγωγής”. Η επίσκεψη αυτή ενταγμένη στο πρόγραμμα “Ασφαλώς κυκλοφορώ” των εργαστηρίων Δεξιοτήτων. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν

Περισσότερα